Home

Wie zijn wij

Siverder Bewonersvereniging Doetinchem e.o. is opgericht in december 2000 als rechtsopvolger van de voormalige Bewonersraad van Sité Woondiensten. Lees verder...

Wat doen we

Siverder bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Wij zijn intermediair tussen u, Sité en plaatselijke, regionale en landelijke overheden. Lees verder...

Lid worden

Siverder kijkt kritisch naar de nieuwe ontwikkelingen en u als huurder kunt, door zich aan te sluiten bij een bewonersvereniging, uw invloed laten gelden op zaken waar u het niet mee eens bent. Lees verder...

Welkom op de website van Siverder Bewonersvereniging Doetinchem e.o.

Siverder is een bewonersvereniging die de belangen behartigt van huurders van Sité Woondiensten in het algemeen en van onze leden in het bijzonder.

 

Bent u huurder van Sité Woondiensten kijk dan gerust even verder om te zien of u zich bij ons aan wilt sluiten. U bent van harte welkom.

 

De doelstelling van Siverder is het behartigen van de belangen van de huurders van woningen van Sité Woondiensten. Dat klinkt mooi, maar zo vraagt u zich wellicht af, wat betekent dat nu concreet.

 

Hieronder volgt een kleine bloemlezing uit het takenpakket van Siverder:

  • de jaarlijkse huurverhoging

  • het woonbemiddelingssysteem

  • het woonmenu

  • het ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen)

  • het verkoopbeleid

  • de servicekosten

  • de woonomgeving

  • contacten met de Woonbond

Nieuwsbrief en ander nieuws

Meer nieuws en informatie over Siverder leest u in onze nieuwsbrief. Klik hieronder om het nieuwsbriefarchief te openen.

 

Nieuwsbrieven

 

 

Verslagen

Verslag over het jaar 2015

 

 

Verslag over het jaar 2015.

 

Voor het bestuur van Siverder was 2015 een druk jaar. Dat kwam voornamelijk door de vele wijzigingen op wettelijk gebied. Valt het normaal gesproken al niet mee om met een klein ploegje bestuursleden een bewonersvereniging te runnen; het bijhouden van de veranderingen brengt dan nog extra werk mee.

In juli 2015 werd de nieuwe woningwet van kracht. Behalve dat deze wet aan wooncorporaties wat minder vrijheid geeft, kent zij juist aan huurdersverenigingen wat meer medezeggenschap toe. Deze ruimte hebben wij in 2015 met medewerking van Sité volop benut in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doetinchem.

Hoe dit in zijn werk is gegaan hebben wij uitvoerig in onze nieuwsbrief beschreven.

Voor 2016 is inmiddels een eerste gesprek met de gemeente geweest over de betrokkenheid van Siverder bij het opstellen van de gemeentelijke woonvisie. Deze woonvisie zal, met de kadernotitie van Sité en nog een aantal andere documenten, de leidraad gaan vormen voor het opstellen van toekomstige prestatieafspraken met de gemeente Doetinchem. Ook met de gemeente Bronckhorst worden nog prestatieafspraken gemaakt; omdat Wooncorporatie Pro Wonen daar de meeste huizen bezit zal deze corporatie hierin leidend zijn.

Veel werk verricht dus, maar ook nog heel veel werk te doen en het zou best fijn zijn als we dat werk over wat meer bestuursleden zouden kunnen spreiden. Uitbreiding van het bestuur blijft dan ook een dringende wens.

 

Bestuur.

Na de ledenvergadering van 25 maart 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter:               Vacature.

Secretaris:               Henk de Waal.

Penningmeester:     Truus Hummelink.

Bestuurslid/website: Ina de Waal.

Bestuurslid:             Dick van Wijk.

Notulist:                  Vacature.

Dick van Wijk heeft na een inwerkperiode nog enige maanden als interim voorzitter gefunctioneerd, maar is in september als bestuurslid gestopt. In augustus kwam Daan Bod in het bestuur, met zijn kennis van zaken een welkome aanvulling. Hij staat nu kandidaat voor de komende bestuursverkiezing. De hoop dat het nog zal lukken een Notulist(e) aan te trekken hebben we inmiddels zo ongeveer opgegeven.

 

Ledenbestand.  

De gestadige groei die het ledenbestand van Siverder in 2014 doormaakte, bleef ook in 2015 gecontinueerd. Konden we op de vorige ledenvergadering melden dat we de 1200 net gepasseerd waren; eind 2015 stond het ledental op 1257. Door optimale belangenbehartiging zullen we proberen de groei er in te houden.

 

Vergaderingen.

Het bestuur van Siverder kwam in 2015 in totaal 15 keer in vergadering bijeen. 7 vergaderingen waren reguliere bestuursvergaderingen, 5 vergaderingen waren overlegvergaderingen met Sité. 2 maal werd met de bestuursleden van de collega huurdersverenigingen van Thuis in de Achterhoek vergaderd en met de leden van Siverder werd op 25 maart vergaderd. Daarnaast werden door individuele bestuursleden nog tal van andere vergaderingen en bijeenkomsten bezocht; zowel regionaal als landelijk. De bijeenkomsten van de Woonbond werden ook steeds door 1 of meerdere bestuursleden bijgewoond.

                            /2

-2-

 

Communicatie.

In 2015 werd 2 maal een nieuwsbrief uitgebracht. Daarnaast werden regelmatig berichten op onze website geplaatst. Hoewel de digitalisering steeds verder om zich heen grijpt, hechten wij er toch aan om ook een nieuwsbrief op papier te blijven uitbrengen. Dit eenvoudigweg omdat anders niet alle leden worden bereikt; niet iedereen is in het bezit van een computer met internetaansluiting. Dat neemt niet weg dat wij onze leden ook blijven aanraden om regelmatig op onze website te kijken, het is nou eenmaal de snelste verbinding met de achterban. Ons e-mail adres is Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

Telefonisch zijn we te bereiken onder nummer 0314 383199. Omdat ons kantoor niet dagelijks bemenst is krijgt U dan het antwoord apparaat en als U het telefoonnummer inspreekt wordt U zo snel mogelijk teruggebeld. Als iemand een persoonlijk gesprek met een bestuurslid wil, kan dat vanzelfsprekend ook. Verder doen wij ons best zoveel mogelijk op bewonersbijeenkomsten van Sité aanwezig te zijn.

 

Woonbond.

Siverder is als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee, maar het is een erg kostbare zaak omdat de contributie erg hoog is. Dit komt doordat de contributie gestaffeld naar het huizenbezit van de corporaties berekend wordt. Het nadeel van deze berekeningswijze is dat middelgrote huurdersverenigingen als Siverder eigenlijk teveel contributie betalen en hele grote eigenlijk te weinig. We gaan naar wegen zoeken om dit te beperken maar wel het contact met de woonbond te behouden, omdat we de informatie nou eenmaal nodig hebben. 4 maal per jaar is er een provinciale vergadering en 1 maal een landelijke huurdersdag. Aan alle bijeenkomsten is door Siverder deelgenomen.

 

Behandelde onderwerpen.

In vogelvlucht laten wij er een aantal de revue passeren. Energie is het gehele jaar door een belangrijk onderwerp op vergaderingen geweest. In de overlegvergadering van 27 januari werd door Laurens Muilwijk van Sité een presentatie gegeven over de gewijzigde EPA labels van woningen. De ABCDE energielabels die tot dusver gebruikelijk zijn veranderen in Energie Index (Ei) labels dat met een cijfer wordt aangegeven en dat de energieprestatie van een woning aangeeft. Door een bestuurslid werd over dit onderwerp een workshop bij de woonbond gevolgd.          

Op 4 maart en op 10 november werd met collega huurdersverenigingen van Thuis in de Achterhoek vergaderd. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de huurverhogingen en de door TIDA ontwikkelde woonlastencalculator. Over dit laatste onderwerp werd in beide vergaderingen door medewerkers van TIDA een toelichting gegeven.

De nieuwe Woningwet was ook een onderwerp waaraan veel aandacht is besteed. Door 2 leden van het bestuur werd aan een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerd symposium over deze wet deelgenomen. Door 2 bestuursleden werd ook een cursus van de Woonbond gevolgd over de Huisvestingswet.

Nadat op 13 april een presentatie over de stand van zaken met de renovatieprojecten was gegeven door Sité, werd op 20 mei met medewerkers van Sité een tour langs deze projecten gemaakt.

In september werd met medewerkers van Sité samen huisbezoeken bij huurders afgelegd i.v.m. de door Aedes uitgeroepen Dag van het Huren.

Met de gemeente Doetinchem en Sité werd overlegd over de te maken prestatie afspraken. De Samenwerkingsovereenkomst werd op 17 december door de drie partijen getekend.

Henk de Waal, secretaris.

 

 

Toer langs renovatieprojekten

Iedereen heeft een uitnodiging in de bus gekregen, de belangstelling is groot maar er zijn nog wat plekjes beschikbaar. Aanmelden kan via de telefoon, mail, app, sms of bijgevoegde antwoordkaart.

 

Zorg dat u er ook bij bent, op 22 oktober 2014 van 19.30 tot 22.00 in de Gruitpoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op Woensdag  20 mei heeft het bestuur van Siverder een rondleiding gehad langs de recente renovatieprojecten van  Site.
Na een ritje met hindernissen (want ook de gemeente Doetinchem is druk aan het “breken”) begonnen we onze rondrit aan de Beethovenlaan, waar de renovatie inmiddels afgerond is. 
De eerste twee flats zijn volledig opgeknapt. Zowel van binnen, waar oa het sanitair is vervangen en  individuele cv-ketels zijn geplaatst, als ook aan de buitenkant. De flats zijn volgens de nieuwste technieken geisoleerd, waardoor het energielabel een flinke sprong vooruit heeft gemaakt.
Ook zijn de trappenhuizen verplaatst van de achterkant naar de zijkant van de flats. De prachtige glasschilderingen zijn  gemaakt door een plaatselijke kunstenaar.
De derde en vierde flat zijn niet grondig gerenoveerd. Dit omdat er  in deze flats ( die wat ouder zijn dan de eerste twee) betonrot is geconstateerd. Deze zullen op termijn gesloopt worden, uiteraard is er wel het nodige onderhoud gepleegd waardoor ze nog een aantal jaren mee kunnen.
 
Na de Beethovenlaan volgde de  Kloosstraat, waar de renovatie nog in volle gang is.  Hier ongeveer hetzelfde verhaal als in de Beethovenlaan, keukens en santitair worden vervangen, bewoners krijgen een eigen  cv-ketel en ook hier wordt er grondig geïsoleerd om de flats zo energiezuinig mogelijk te maken. 
 
Het eerste complex laagbouwwoningen dat we bezochten ligt rond het Javaplein. Mooie, karakteristieke huizen uit de vroege jaren ‘50. Er wordt gerenoveerd met veel respect voor het authentieke aanzien van deze huizen, zo worden oa de kunststof dakkapellen vervangen door de oorspronkelijke zinken exemplaren. Het energielabel wordt zover mogelijk omhooggebracht, ook worden  zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken gelegd.
 
En ook de andere bewoners van dit complex zijn niet vergeten. Onder de oude pannendaken nestelden vele mussen en andere vogels, ook vleermuizen vonden er hun thuis.  Om deze dieren niet dakloos te maken zijn her en der in de wijk nestkasten opgehangen,  bijvoorbeeld voor de mussen en gierzwaluwen, maar  ook kasten waarin de vleermuizen een veilig heenkomen vinden.
 
Als laatste hebben we een bezoekje gebracht aan  een van de oudste complexen van Site, de woninkjes rond de Steinlaan/Kennedylaan ( oorspronkelijk de Cronjestraat) De trots van iedereen die ermee te maken heeft, zowel Site zelf als de bewoners. 
Dit complex uit de jaren ‘20 is zoveel mogelijk in authentieke staat teruggebracht, dit met hulp van oude foto’s en het geheugen van de oudere bewoners.  Uiteraard wel op zo’n manier dat de huizen ook voldoen aan de eisen van deze tijd, en ook hier weer zo energiezuinig mogelijk. Zo is de originele roedeverdeling in de ruiten terug, niet zoals vroeger met enkelglas ruitjes in elk hun eigen sponning, maar met het nieuwste dubbele isolatieglas. De roedeverdeling zit tussen het dubbelglas zelf, en aan de buitenkant zijn de glaslatten opgelijmd. Hierdoor is het aanzien  precies zoals het vroeger  was,  de isolatie echter is volgens de nieuwste technieken.
 
Ook het schilderwerk aan de buitenkant is zoveel mogelijk zoals het ooit geweest is, de kleuren van de verf zijn speciaal gemengd aan de hand van oude foto’s. Het resultaat is verbluffend mooi geworden, echt het paradepaardje van Site! Hopelijk wordt deze lijn doorgetrokken en worden ook in de toekomst de oudere complexen opgeknapt met hetzelfde respect voor de originele bouwstijl.

Overleg met Site en RvC

 

Overleg met de Raad van Commissarissen.

 

Van de vijf leden van de Raad van Commissarissen van Sité worden er twee benoemd op voordracht van Siverder. Dit zijn mevrouw Bäckes-Kaptein en de heer Gries. Met deze leden van de Raad vindt – samen met de directeur van Sité de heer Martinot – twee maal per jaar een overleg plaats. Hierbij is het voltallig bestuur van Siverder aanwezig.

In het overleg van 19 april 2015 werd uitgebreid gesproken over de financiële situatie van Sité. Deze is momenteel goed te noemen en ook de komende jaren zien er gunstig uit. Voorwaarde hierbij is natuurlijk dat er geen gekke dingen gebeuren.

Er werd nog even teruggekeken op de vorig jaar gehouden energiecafés. Deze zijn als bijzonder geslaagd en waardevol ervaren. Er wordt nog over nagedacht hoe dit een vervolg gaat krijgen.

De vraag hoe Siverder de achterban meer kan betrekken bij de bestaande vraagstukken blijft een moeilijk punt. De ledenvergaderingen worden slecht bezocht. Door het uitbrengen van nieuwsbrieven en het plaatsen van berichten op de website wordt de achterban geïnformeerd.

Uitgebreid werd stil gestaan bij wat de rol van de huurdersvereniging bij de nieuwe wetgeving en in het overleg met de gemeente gaat worden. Over de gewenste professionalisering van de huurdersverenigingen waren de meningen niet verdeeld. Het in dienst nemen van beroepskrachten mag misschien voor heel grote landelijke verenigingen een optie zijn; voor Siverder ziet niemand er iets in. Mogelijk zal wel vaker advies moeten worden gevraagd bij deskundigen.

 

Overleg met Sité.

 

Op 12 mei 2015 vond een overlegvergadering met Sité plaats, waarbij eveneens het voltallig bestuur van Siverder aanwezig was.

Door mevrouw Marneth werd een presentatie gegeven van de op handen zijnde nieuwbouw op Iseldoks, de Bloemenbuurt en het Pelgrim terrein.

Met mevrouw Roos werd het passend toewijzen van woningen besproken. Hoewel de nieuwe wet per 1 juli 2015 ingaat, is het verplicht passend toewijzen van woningen uitgesteld tot 1 januari 2016 omdat de regelgeving nog niet rond is.  Het houdt in dat huurders met een huurtoeslag gerechtigd inkomen een woning toegewezen krijgen die aansluit bij hun inkomen. Afhankelijk van leeftijd en grootte van het huishouden , is dat een woning met een huur onder de € 576,60 of € 618,24 (prijspeil 2015)

.

Er is een nieuw lid van de Raad van Commissarissen benoemd, mevrouw Hendriksen. Zij neemt de plaats in van de afgetreden heer Jurriëns, die aan het eind van zijn termijn was. Het bestuur van Siverder heeft al even kort met haar kennis gemaakt, een uitgebreid kennismakingsgesprek moet nog plaatsvinden.

Tenslotte werd nog het laatste hoofdstuk van de kadernotitie 2015 besproken, dat handelt over het waarborgen van de (financiële) continuïteit. Dat onderwerp is ook al uitgebreid aan de orde geweest tijdens het gesprek met de Raad van Commissarissen.     

Siverder jaarverslag 2014

Het is definitief. Sité neemt 493, woningen, 11 parkeerplaatsen en drie standplaatsen in Doetinchem, Wehl en Gaanderen van collega- woningcorporatie Vestia over. Op 2 juni onderteken ik hiervoor de leveringsakte met Vestia.

 

Lees verder...

 

 

Verslag over het jaar 2014.

 

Eind 2013 werd het bestuur van Siverder verrast door een telefoontje van het Landelijk Huurdersberaad Vestia (LHV) . Sité zou ca. 500 woningen van Vestia willen kopen en men wilde hier graag met ons over van gedachten wisselen. Na wat heen en weer mailen mondde dit uiteindelijk uit in een gesprek met twee bestuursleden  van het LHV op 13 januari 2014 op het kantoor van Sité. Bij dit gesprek waren ook twee bestuursleden van de Stichting Huurders Belangen Behartiging (SHBB) aanwezig. Deze stichting behartigt de belangen van bewoners van 55 + woningen die in het bezit zijn van Vestia en met de verkoop bleek een significant aantal 55 + woningen gemoeid te zijn.

De kennismaking over en weer en het daarop volgende gesprek verliep prettig, er werd informatie uitgewisseld en na afloop ging ieder voldaan zijns weegs.

Achteraf bleek echter het LHV zijn tijd – overigens niet verkeerd - een beetje vooruit te zijn geweest. Het is natuurlijk altijd goed om ergens tijdig op in te spelen, maar op het moment waarop het gesprek plaatsvond was het nog allerminst zeker of Sité wel tot aankoop van de woningen zou overgaan. Het zou nog tot half maart duren voor ons de adviesaanvraag om tot aankoop over te gaan bereikte.

Dat advies was positief, al was het wel met enige mitsen en maren, omdat op het moment van aankoop bepaalde zaken voor het bestuur van Siverder nog niet geheel te overzien waren. Maar uiteindelijk prevaleerde het belang van de huurders. Die hebben er geen belang bij dat hun woningen op de vrije markt terechtkomen en met winstoogmerk worden verhuurd.

Sité was dus in één keer 500 woningen rijker en Siverder werd er armer van door de hogere contributie die aan de Woonbond moet worden afgedragen. Deze is n.l. gerelateerd aan het woningbezit van de corporatie.

Wat niet met 500 toenam was het aantal leden van Siverder en dat had beter gekund. En wie had gehoopt dat het dringen aan de top zou worden voor een bestuursfunctie kwam ook bedrogen uit. Jammer maar het is niet anders.

 

Bestuur.

Na de ledenvergadering van 26 maart 2014 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter:                         Vacature

Secretaris                           Henk de Waal

Penningmeester             Truus Hummelink

Algemeen lid                    Martin Roenhorst

Notulist                               Vacature

De heer Roenhorst heeft door zijn gezondheidstoestand nauwelijks als bestuurslid kunnen functioneren en heeft slechts enkele vergaderingen kunnen bijwonen.

In mei 2015 kwam Ina de Waal het bestuur versterken, zij heeft naast de overige algemene bestuurstaken het beheer van de website op zich genomen. Daarnaast kwam in december 2014 Dick van Wijk er bij, hij is zich nog aan het inwerken. Beiden staan kandidaat voor de komende bestuursverkiezing. Het is de vraag of het ooit nog zal lukken om een nieuwe notulist(e) aan te trekken, tot dusver is de verslaglegging door de secretaris gedaan. Uitbreiding van het bestuur blijft dringend gewenst.

 

Ledenbestand.

Het ledenbestand van Siverder groeit langzaam maar gestadig. Stond de teller bij de vorige ledenvergadering nog op 1150 leden; momenteel zijn we de 1200 gepasseerd. We zijn blij met elk lid dat erbij komt, maar de groei zou wat ons betreft wel wat harder mogen gaan.

 

Vergaderingen.  

Het bestuur van Siverder kwam in 2014 in totaal 15 keer in vergadering bijeen. 9 vergaderingen waren reguliere bestuursvergaderingen, 5 vergaderingen waren overlegvergaderingen met Sité.                                /2

 

 

-2-

 

De ledenvergadering werd op 26 maart gehouden in zaal Masselink te Doetinchem. Aan de 4 provinciale vergaderingen van de Woonbond werd steeds door een bestuurslid deelgenomen. Met de bestuursleden van andere huurdersverenigingen van het samenwerkingsverband Thuis in de Achterhoek werd, verspreid over het jaar, 3 maal vergaderd. Door de werkgroep” Woonlasten onder samen1”, een  initiatief  van HV Lichtenvoorde en HEVO (Hengelo, Vorden) werd op 10 juni een bijeenkomst in Lichtenvoorde uitgeschreven, waaraan door 12 Achterhoekse huurdersverenigingen werd deelgenomen, ook een bestuurslid van Siverder was hierbij aanwezig.  Met deze werkgroep is blijvend contact en in 2015 is er opnieuw een bijeenkomst.

Op 16 december werd door een bestuurslid een workshop van de Woonbond gevolgd over het nieuwe energielabel. Er werden energie cafés van de Woonbond bezocht in Venlo en in Ulft. Er is een bestuurslid afgevaardigd naar het panel  automatisering dienstverlening en een bestuurslid nam deel aan de voorbereidingsgroep voor de twee energiecafés en vanzelfsprekend was het voltallige bestuur aanwezig op de energiecafés van 22 oktober en 24 november te Doetinchem.

 

Communicatie.

In 2014 werd 3 maal een nieuwsbrief uitgebracht. In februari en in november was dit een nieuwsbrief voor alle leden, in augustus werd een nieuwsbrief uitgebracht speciaal voor de bewoners die in 2014 zijn overgekomen van Vestia.

In deze tijd van digitalisering ontkomt ook Siverder er niet aan om het contact met de leden deels via de computer te onderhouden. Toch willen wij ook dit jaar blijven doorgaan met het uitbrengen van nieuwsbrieven op papier, omdat het nu eenmaal niet lukt om alle leden digitaal te bereiken.

Ook plaatsen wij korte berichten, verslagen en mededelingen op onze website  www.siverder.nl , wij raden onze leden aan hier regelmatig op te kijken.

Telefonisch zijn wij te bereiken op 0314 383199. Omdat ons kantoor niet dagelijks bemenst is krijgt U dan ons antwoordapparaat, waarbij U gevraagd wordt Uw naam en telefoonnummer in te spreken zodat we U terug kunnen bellen. Via de mail zijn wij te bereiken op Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. .

 

Woonbond.

Siverder is als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Het valt niet te ontkennen dat dit een nogal kostbare zaak is, door de forse contributie die hiervoor betaald moet worden. Deze wordt getrapt opgelegd naar het aantal woningen die een wooncorporatie in zijn bezit heeft.   

Maar voor die contributie krijgen we ook veel terug. Maandelijks ontvangen we een magazine met allerlei informatie over huurzaken en verder worden we via de mail op de hoogte gehouden van de jongste ontwikkelingen op dit gebied, zodat wij die weer door kunnen geven aan onze leden. Het WKA (Woonbond Kennis en Adviescentrum) geeft desgevraagd advies, organiseert cursussen over specifieke onderwerpen op huurdersgebied en organiseert regelmatig energiecafés en workshops overal in het land. Eenmaal per jaar is er een landelijke huurders dag en 4 keer per jaar een provinciale vergadering waar de leden worden bijgepraat.  

 

Behandelde onderwerpen.

Om hier alle in 2014 behandelde onderwerpen op te sommen zou een boekwerk nodig zijn, daarom zullen wij ons tot de voornaamste beperken. Een onderwerp dat in vrijwel elke vergadering ter sprake komt is de kadernotitie die elk jaar door Sité wordt geschreven. Hierin worden de voornaamste punten die het komend jaar aan de orde zullen komen beschreven en ook de koers die Sité hierin denkt te gaan varen. Een belangrijk beleidsstuk dus. Omdat het stuk te omvangrijk is om in één keer te behandelen is afgesproken elke overlegvergadering 1 hoofdstuk te bespreken, zo komen alle onderwerpen aan de orde.

Afgelopen jaar is er ook voor het eerst mee geëxperimenteerd om meerdere huurders aan de overlegvergadering te laten deelnemen, wat ook goed bevallen is. Of we dit nog een vervolg gaan geven is nog niet beslist.

/3

-3-

 

Gesprekken waaraan alle huurders kunnen deelnemen zoals onze energiecafés werken natuurlijk nog beter, maar om zoiets elk jaar te gaan organiseren vereist veel organisatiekracht. We kunnen inmiddels vaststellen dat deze energiecafés een groot succes zijn geweest en veel hebben opgeleverd; of en hoe ze een vervolg gaan krijgen is nog niet uitgekristalliseerd.

In de overlegvergadering van 28 januari werd duidelijk dat er nog lang geen zekerheid was over de overname van een aantal woningen van Vestia, dit zou pas in een later stadium zijn vervolg krijgen. Er werd ook voor het eerst voorzichtig gesproken over de aanstaande huuraanpassing. In een later advies heeft Siverder er voor gepleit om niet alleen de laagste inkomens te sparen maar ook iets te doen voor de middeninkomens die forse huurverhogingen hebben moeten betalen. Hieraan wordt dit jaar tegemoet gekomen. De Europese SEPA wetgeving werd besproken en er werd door een medewerkster van Wonion een presentatie gehouden over zonnepanelen. Deze worden door de corporaties gezamenlijk ingekocht wat een behoorlijk prijsvoordeel oplevert. Bij die gelegenheid werd er door ons op gewezen dat er momenteel ook kleine windmolens in de handel zijn die rendabel zijn, vooral op hoge gebouwen. Dit is bij Sité nog in onderzoek.             

In een overlegvergadering werd door een medewerker van Sité zijn zorg uitgesproken over het feit dat het steeds vaker voorkomt dat zelf aangebrachte voorzieningen groot onderhoud aan de buitenkant van complexen in de weg zit. Soms weigeren bewoners ronduit dit weg te halen. Afgesproken wordt duidelijk onderscheid te maken tussen degene die dit niet wil en wie dit niet kan, in het laatste geval zal hier soepel mee worden omgegaan. Onderhoud aan de buitenkant van woningen zal altijd mogelijk moeten zijn, wie weigert hieraan mee te werken kan een gang naar de rechter verwachten.

In de overlegvergadering van 30 september werd uitvoerig gesproken over de stand van zaken met de renovatie projecten. Mevrouw Marneth gaf hierop een toelichting.

Door mevrouw Roos werd in de overlegvergadering van 25 november een presentatie gegeven over het project kernenfoto’s. Bij dit interessante project zijn 21 woonkernen in onze omgeving volledig doorgelicht op hun sterke en zwakke punten. Hiervan is een uitvoerig eindrapport gemaakt dat door de diverse gemeenteraden wordt besproken. Dit rapport is inmiddels ook in het bezit van Siverder.

Voor het glasfonds ven Sité dreigde een tekort waardoor de contributie verhoogd zou moeten worden. Inmiddels zijn thermische breuken waardoor dubbel glas lek kan worden er uit gehaald en aan onderhoud toegevoegd, hierdoor beschikt het fonds weer over voldoende middelen.    

Met de twee leden van de raad van commissarissen die door Siverder zijn voorgedragen vond dit jaar geen gesprek plaats; wel waren zij aanwezig op ons energiecafé op 24 november. Voor dit jaar zijn er wel weer twee gesprekken gepland.

 

Maart 2015.

Henk de Waal, secretaris. 

 

 

Bezoekadres

Adres: Brouwerskamp 31, 7001 EP Doetinchem

Telefoon: 0314 - 383199

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

 

Bankrekeningnummer: Rabobank 3178.08.516

Kamer van Koophandel: 09117028

Afspraak maken

Spreek ons antwoordapparaat in voor het maken van een afspraak. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.