Over Siverder

Welkom bij Siverder!

SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. is opgericht in december 2000 als rechtsopvolger van de voormalige Bewonersraad van Sité Woondiensten.
Het Bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en vergadert minstens één keer per maand. Daarnaast is er regelmatig bestuursoverleg met Sité Woondiensten.

Minstens één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Alle leden hebben stemrecht en zijn van harte welkom op deze vergadering.

Lid Worden

Individuele huurders van woningen van Sité Woondiensten. Veel leden betekent een breed draagvlak. Dat is belangrijk in de communicatie met de verhuurder en andere instanties zoals: Gemeente, Politie en wijkraden.

Contributie

De contributie bedraagt € 1,00 p/mnd.

Bestuur

Jurjen Fellinger

Waarnemend Voorzitter

Truus Hummelink

Alg. Bestuurslid

Ina de Waal

Waarnemend Secretaris

Govert Jan Pontier

Penningmeester

Michell Sterenberg

Alg. Bestuurslid