Nieuws

Nieuwsbrief 01-21

Beste leden,

Hier is onze eerste nieuwsbrief van 2021 (op de website). Hierin willen wij u deelgenoot maken van datgene wat Siverder voor u kan gaan betekenen de komende periode. En ook wat wij niet kunnen. Dat laatste is altijd een dilemma voor ons want wij willen alleen het beste voor onze leden bereiken. Maar dat lukt helaas niet altijd.

Dan eerst maar het goede nieuws. De Corona-maatregelen die tot nu toe gelden laten ons niet toe om fysiek een Algemene Ledenvergadering, kortweg ALV, te houden. Op de website stond al iets vermeld hierover. Intussen hebben wij een methode gevonden om tòch een ALV te houden en wel digitaal. Het is helaas niet anders. Via het vergaderprogramma JitSi kunnen wij aan alle leden een link sturen. Die link verwijst naar de te houden ALV. Op de dag en tijd dat de vergadering begint kunt u op de link klikken en komt u automatisch ‘in’ de vergadering. Wij hebben één en ander al even ‘getest’ en het werkt goed. Tegen de tijd dat de ALV wordt gepland wordt er nog even een korte handleiding verzonden zodat het digitaal vergaderen geen probleem meer hoeft te zijn. Wij zijn benieuwd hoe groot de opkomst is en of het goed werkt met (hopelijk veel) meer personen. Wij houden u op de hoogte.

Intussen zijn wij druk doende met het maken van een beleidsplan. Dit houdt in dat wij voor diverse onderwerpen een prioriteit stellen en onze strategie daarin bepalen. Ook zouden wij graag voor diverse onderwerpen de leden meer betrekken. Wij denken hierbij aan een soort klankbordgroep die met ons meedenkt over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld energietransitie. Zodat wij mede namens de leden met een standpunt richting Sité het overleg in kunnen. Wij komen hierop bij u terug met de onderwerpen waarmee wij graag met u van gedachten willen wisselen.

Ook willen wij u graag wijzen op de flyer op onze website die over de éénmalige huurverlaging gaat. Nu eens iets waar u zelf, als u ervoor in aanmerking komt, niets voor hoeft te doen : Sité onderneemt hiervoor actie. Als het goed is heeft u onlangs al een brief van de belastingdienst ontvangen waarin vermeld staat dat Sité uw gegevens bij die dienst heeft opgevraagd. Wij zijn best benieuwd hoeveel huurders hiervoor in aanmerking komen. Dat schetst voor ons ook een beeld over de betaalbaarheid van de huren.

Het minst leuke nieuws is de aanstaande huuraanpassing per 01 juli 2021. Helaas is een bevriezing van de huren geen haalbare kaart. Dus die huuraanpassing komt er. De verhoging zal niet meer bedragen dan de inflatie die op dit moment 1,4% bedraagt. Dat zal betekenen dat over het algemeen de huren ongeveer tussen de €6 en €11 omhoog gaan. Uiteraard gaan wij nog in overleg met Sité hierover maar wij vrezen dat er weinig tot niets te halen zal zijn.

Tot zover het nieuws van onze kant.

Namens het bestuur

Jurjen Fellinger, voorzitter