ALV ’21

Deze pagina is speciaal voor de komende algemene ledenvergadering van donderdag 25 maart 2021, om 19.30 digitaal via JitSi.

AGENDA

OPENING

VASTSTELLEN AGENDA

MEDEDELINGEN

VOORSTELLEN NIEUWE BESTUURSLEDEN + VERKIEZEN BESTUURSLEDEN

VASTSTELLEN NOTULEN ALV 2018 EN FINANCIEEL VERSLAG 2019

BELEIDSPLAN SIVERDER

WEBSITE EN FACEBOOK

RONDVRAAG

DOCUMENTEN

UITNODIGING

Beste leden,

Voor het eerst, en hopelijk voor het laatst, moeten wij onze Algemene Ledenvergadering digitaal organiseren. Het is helaas niet anders.

donderdag 25 maart om 19.30 digitaal via de toegestuurde vergaderlink (jitsi)

 

Voor wie niet bekend is met digitaal vergaderen, een korte handleiding :

 Als u op de ontvangen link klikt dan komt u direct in de ‘vergader-omgeving’. U kunt uw naam en woonplaats (dat is voor ons om te zien hoeveel deelnemers er zijn en waar deze wonen), invullen in het witte balkje. Als u vervolgens op de blauwe balk drukt bent u in de vergadering.

 

In eerste instantie zullen alle microfoons op ‘gedempt’ staan. Anders gaat het geluid ‘rondzingen’ en verstaat men niets. U kunt zelf de demping opheffen maar wij verzoeken dit pas te doen als u iets wilt mededelen. Hiertoe kunt u links onder op het ‘handje’ klikken waardoor zichtbaar wordt dat u iets wens te zeggen. Als u weer op het handje klikt gaat het teken weer weg. Verder werkt het precies als een ‘gewone’ life vergadering.  De agenda voor de vergadering staat op deze pagina links in beeld en is naar u verzonden.

Na afloop van de vergadering was het gebruikelijk om een hapje en drankje te nuttigen. Dat houdt u van ons tegoed voor de eerstvolgende ‘echte’ ALV………

 

Namens het bestuur van Siverder,

de voorzitter,

 

Jurjen Fellinger