Even voorstellen

SIVERDER BEWONERSVERENIGING DOETINCHEM E.O. is opgericht in december 2000 als rechtsopvolger van de voormalige Bewonersraad van Sité Woondiensten.

Het Bestuur bestaat momenteel uit 3 personen en vergadert minstens één keer per maand. Daarnaast is er regelmatig bestuursoverleg met Sité Woondiensten.
Minstens één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Alle leden hebben stemrecht en zijn van harte welkom op deze vergadering.
Lid van de Vereniging kunnen worden: individuele huurders van woningen van Sité Woondiensten. Veel leden betekent een breed draagvlak. Dat is belangrijk in de communicatie met de verhuurder en andere instanties zoals: Gemeente, Politie en wijkraden.
De contributie bedraagt € 1,00 per maand.
De bestuursleden zijn:
waarn. voorzitter Jurjen Fellinger

Email: info@siverder.nl

Penningmeester Truus Hummelink

Email:info@siverder.nl

waarn. secretaris Ina de Waal

Email: info@siverder.nl