Tekenmomentje: prestatieafspraken

Tekenmomentje Doetinchem

 

Tekenmomentje Bronckhorst

 

Ieder jaar maken de Gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, woningbouwvereniging Sité en de bewonersvereniging Siverder afspraken over gezamenlijke volkshuisvestelijke prestaties. In deze prestatieafspraken wordt de inzet van alle partijen benoemd, waarbij gemeenten en Sité bijdragen leveren aan afgesproken beleidsdoelen en Siverder, als vertegenwoordiging van de huurders, kritisch meedenkt over het opstellen van deze doelen en de effecten hiervan op huurders.

Deze prestatieafspraken komen met veel partijen en in vele overleggen tot stand. Siverder is deels ook betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken en kan zich vinden in de afspraken. Siverder wil daarbij opmerken dat zij slechts gedeeltelijk zicht hebben op en verantwoordelijkheid dragen voor de (uitvoering van de) afspraken. De onderwerpen die in de overleggen met Siverder aan de orde zijn geweest en die voor de huurdersvereniging van belang zijn onderschrijven wij.